חול
שחרית
ב-6:45 בימים שיש קריאה בתורה
וב-7:00 בימים שאין קריאה בתורה

מנחה
כעשר דקות לפני השקיעה, ע"פ הפירוט הבא, המופיע גם בבית הכנסת

ערבית
אחרי השעור, כעשרים דקות אחרי מנחה
י' - ט"ז אדר תשע"ח

«      מנחה
יום א' 17:25
יום ב' 17:25
יום ג' 17:25
יום ד' 17:25
יום ה' 17:25
יום ו' 17:25
שבת 17:05

יום ד': תענית אסתר
יום ה': פורים
יום ו': שושן פוריםשבת
שחרית
ב-7:30, ובזמן הפעלת שעון הקיץ ב-8:15
מנחה
שעה לפני יציאת השבת