חול
שחרית
ב-6:45 בימים שיש קריאה בתורה
וב-7:00 בימים שאין קריאה בתורה

מנחה
כעשר דקות לפני השקיעה, ע"פ הפירוט הבא, המופיע גם בבית הכנסת

ערבית
אחרי השעור, כעשרים דקות אחרי מנחה
א' - ז' אלול תשע"ח

«      מנחה
יום א' 19:15
יום ב' 19:15
יום ג' 19:15
יום ד' 19:15
יום ה' 19:15
יום ו' 19:15
שבת 18:55

יום א': ר"ח אלול
יום ב': סליחות לספרדיםשבת
שחרית
ב-7:30, ובזמן הפעלת שעון הקיץ ב-8:15
מנחה
שעה לפני יציאת השבת