חול
שחרית
ב-6:45 בימים שיש קריאה בתורה
וב-7:00 בימים שאין קריאה בתורה

מנחה
כעשר דקות לפני השקיעה, ע"פ הפירוט הבא, המופיע גם בבית הכנסת

ערבית
אחרי השעור, כעשרים דקות אחרי מנחה
א' - ז' כסלו תשע"ח

«      מנחה
יום א' 16:25
יום ב' 16:25
יום ג' 16:25
יום ד' 16:25
יום ה' 16:25
יום ו' 16:25
שבת 16:05

יום א': ר"ח כסלושבת
שחרית
ב-7:30, ובזמן הפעלת שעון הקיץ ב-8:15
מנחה
שעה לפני יציאת השבת