חול
שחרית
ב-6:45 בימים שיש קריאה בתורה
וב-7:00 בימים שאין קריאה בתורה

מנחה
כעשר דקות לפני השקיעה, ע"פ הפירוט הבא, המופיע גם בבית הכנסת

ערבית
אחרי השעור, כעשרים דקות אחרי מנחה
ג' - ט' כסלו תשע"ט

«      מנחה
יום א' 16:30
יום ב' 16:30
יום ג' 16:30
יום ד' 16:30
יום ה' 16:30
יום ו' 16:30
שבת 16:10שבת
שחרית
ב-7:30, ובזמן הפעלת שעון הקיץ ב-8:15
מנחה
שעה לפני יציאת השבת