מנחה: 18:50
הודעות ביה"כ
ברוכים הבאים לאתר "אהל אהרון" - בית כנסת הטכניון