סטודנט או עובד טכניון:
  • שאין בחדרו או בבנינו מזוזה, זכאי לקבל מזוזה מהטכניון.
  • המעונין לבדוק את המזוזה שבחדרו יכול למסור אותה לבדיקה למזכירות בית הכנסת.
    אנא מסור אותה במשך השבועיים הראשונים של הסמסטר.
פרטים נוספים במזכירות