קישורים
שם
ביח"ד 
המדרשה לבנות בטכניון 
ישיבה גבוהה וישיבת ההסדר חיפה 
מפעל "משנה תורה" 
שבעלפדיה