שעורי תורה בטכניון
מתקיימים שעורי תורה לכל הרמות, ובנושאים מגוונים.


שעורי תורה באזור
ישיבת "אור וישועה" מאפשרת התאמת תוכנית לימודים אקדמאים עם תוכנית לימודים בישיבה.


רוצה ללמוד או ללמד ?
- ללמוד: כל סטודנט המעונין בשעורים ביהדות (בכל נושא ובכל רמה) מתבקש לפנות למזכירות בית הכנסת או לרב, ובע"ה ימצא מי שילמדו או מסגרת בה יוכל להתעשר.
- ללמד: כל בוגר ישיבה גבוהה המעונין להעביר שעורי יהדות (בתשלום או לא) לסטודנטים או לצעירים (ישנה דרישה בכל הגילאים), מתבקש לפנות ליהודה, מזכיר בית הכנסת.


לו"ז שעורי תורה בטכניון