לכבוד סטודנטי הקורס בית המדרש סמסטר חורף התשס"ח, לידיעתכם עפ"י החלטת הפקולטה, הקורס ישאר מיועד לסטודנטים מתחילים בתלמוד                                                                         לכבוד סטודנטי הקורס בית המדרש סמסטר חורף התשס"ח, לידיעתכם עפ"י החלטת הפקולטה, הקורס ישאר מיועד לסטודנטים מתחילים בתלמוד                                                                         לכבוד סטודנטי הקורס בית המדרש סמסטר חורף התשס"ח, לידיעתכם עפ"י החלטת הפקולטה, הקורס ישאר מיועד לסטודנטים מתחילים בתלמוד                                                                         לכבוד סטודנטי הקורס בית המדרש סמסטר חורף התשס"ח, לידיעתכם עפ"י החלטת הפקולטה, הקורס ישאר מיועד לסטודנטים מתחילים בתלמוד                                                                         לכבוד סטודנטי הקורס בית המדרש סמסטר חורף התשס"ח, לידיעתכם עפ"י החלטת הפקולטה, הקורס ישאר מיועד לסטודנטים מתחילים בתלמוד                                                                         לכבוד סטודנטי הקורס בית המדרש סמסטר חורף התשס"ח, לידיעתכם עפ"י החלטת הפקולטה, הקורס ישאר מיועד לסטודנטים מתחילים בתלמוד                                                                         לכבוד סטודנטי הקורס בית המדרש סמסטר חורף התשס"ח, לידיעתכם עפ"י החלטת הפקולטה, הקורס ישאר מיועד לסטודנטים מתחילים בתלמוד                                                                         לכבוד סטודנטי הקורס בית המדרש סמסטר חורף התשס"ח, לידיעתכם עפ"י החלטת הפקולטה, הקורס ישאר מיועד לסטודנטים מתחילים בתלמוד                                                                         לכבוד סטודנטי הקורס בית המדרש סמסטר חורף התשס"ח, לידיעתכם עפ"י החלטת הפקולטה, הקורס ישאר מיועד לסטודנטים מתחילים בתלמוד                                                                         לכבוד סטודנטי הקורס בית המדרש סמסטר חורף התשס"ח, לידיעתכם עפ"י החלטת הפקולטה, הקורס ישאר מיועד לסטודנטים מתחילים בתלמוד                                                                         בית כנסת הטכניון
ה' כסלו תשע"ט
מנחה: 16:30
 
 
» to the flash version
תפילות שעורים שו"ת עבודות פעילויות ספריות מזוזות כשרות בטכניון צור קשר מקוואות באזור זמנים שונים קישורים